Piaskowanie

Obróbka strumieniowo ścierna - piaskowanie

Do osiągnięcia wysokiej jakości powierzchni lakierniczych niezbędne jest prawidłowe przygotowanie powierzchni przed lakierowaniem. Jedną z technologii która jest stosowane do czyszczenia mechanicznego jest obróbka strumieniowo - ścierna tzw. piaskowanie, śrutowanie.

Obróbka strumieniowo-ścierna polega na wyrzucaniu ścierniwa pod ciśnieniem w kierunku powierzchni czyszczonej za pomocą sprężonego powietrza. Metoda ta pozwala na osiągnięcie takiej jakości powierzchni która zapewnia wysoką jakość powierzchni lakierowanych.

Proces piaskowania zapewnia osiągniecie wymaganej szorstkości powierzchni przed malowaniem, oczyszczenie powierzchni z korozji, farb oraz zabrudzeń. Stopień przygotowani podłoża przed malowaniem określa norma PN-ISO 8501-1. Przygotowanie powierzchni za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej oznacza się literami "Sa".

Stopnie przygotowania powierzchni według normy PN-ISO 8501-1 przy obróbce strumieniowo-ściernej:

  • Sa l - zgrubna obróbka strumieniowo-ścierna - na oglądanej powierzchni nie mogą występować olej, smary, pył, słabo przylegające: zgorzelina walcownicza, rdza, powłoki malarskie i obce zanieczyszczenia (sole rozpuszczalne w wodzie, pozostałości spawalnicze).
  • Sa 2 - gruntowna obróbka strumieniowo-ścierna - na oglądanej powierzchni nie mogą występować: olej, smary, pył, większe ślady zgorzeliny walcowniczej, rdzy, starej powłoki malarskiej i obce zanieczyszczenia. Wszystkie szczątkowe zanieczyszczenia silnie przylegają. Powierzchnia szara metaliczna.
  • Sa 2 1/2 - bardziej gruntowna obróbka strumieniowo-ścierna - na oglądanej powierzchni nie mogą występować: olej, smar, pył, zgorzelina walcownicza, rdza, powłoki malarskie czy obce zanieczyszczenia. Powierzchnia ma prawie jednolitą metaliczną barwę tzw. "prawie białego metalu". Mogą zostać jedynie ślady zanieczyszczeń w postaci zaciemnień w kształcie kropek lub pasków.
  • Sa 3 - obróbka strumieniowo-ścierna do stali wzrokowo czystej - na oglądanej powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powłoki malarskiej czy obcych zanieczyszczeń. Powierzchnia ma jednolitą metaliczną barwę tzw. "białego metalu"
    © 2021 PROFAR S.C.. Wszelkie prawa zastrzezone. Budowa stron internetowych
    Do góry